Program

úterý 25.11.2014

09:00 - 13:00 Registrace
10:00 - 10:05 Zahájení konference
Jan Landa
náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:05 - 11:15 7 let s INSPIRE - krátké ohlédnutí
Ondřej Kliment
zástupce Ministerstva životného prostredia SR
Vladimír Fanta
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Marek Žiačik
vedúci rezortného strediska environmentálnych dat a informacnych sluzieb, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Štencel
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie kartografie a katastra
Stanislav Holý
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:15 - 11:30 Přestávka
11:30 - 13:00 INSPIRE na křižovatce…

INSPIRE na križovatke– strednodobé hodnotenie skúseností a výziev
Robert Konrad, European Commission
INSPIRE – maintenance, implementace a evoluce
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
INSPIRE at mid-term  - how to use this basis for environmental information
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:00 - 14:30 Oběd
14:30 - 16:30 Implementace INSPIRE a využití dat

Stav implementácie smernice INSPIRE v SR po 7 rokoch
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Přehled výsledků implementace INSPIRE v resortu ČÚZK za poslední rok
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Dunajská infrastruktura pro referenční data a služby
Tomáš Mildorf (Západočeská univerzita v Plzni), Martin Tuchyňa (Slovenská agentúra životného prostredia), Karel Charvát (Help Service Remote Sensing)
Univerzitný vedecký park UK – Enviro medicína pre 21.storočie – geografický info-systém a enviromentálne zdravie
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Inspirujme se eENVplus
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Projekt Foodie: jak využít datové modely INSPIRE (nejen) v precizním zemědělství
Tomáš Řezník (Masarykova univerzita), Karel Charvát, Karel Charvát junior (Help Service Remote Sensing), Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita), Šárka Horáková (Wireless Info)
INSPIRE metadata a sémantický web (prezentace partnera konference)
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 19:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé

INSPIRE 7 let poté...
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Výstupy projektu soustavy statistických registrů napojené na RÚIAN
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Nový mapový portál ŠGÚDŠ ukázka
Štefan Káčer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Od IISPP k Europeaně (názorné předvedení na tématu židovské hřbitovy a světecké a morové sloupy)
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav
Plan4all – platforma pro otevřená data územního plánování
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
Informácie samosprávneho kraja
Radoslav Chudý, G-BASE, s.r.o.
Platforma ArcGIS nástrojem pro efektivní správu prostorových informací (prezentace partnera konference)
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer

středa 26.11.2014

09:00 - 11:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
90 minut návodů pro uživatele geoportálu
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Využití harmonizace dat v projektu eENVplus pro INSPIRE
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:00 - 11:30 Přestávka
11:30 - 13:00 INSPIRE - strategie, legislativa, licence
GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
SK GEO licenčný rámec
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Národní sady INSPIRE v otázkách a odpovědích
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
DATA – 1x pořízená, 1000x využitá (prezentace partnera konference)
Drahomíra Zedníčková, TopGIS s.r.o.
13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 15:30 Otevřený SW a otevřená data

Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Národny geoportál SR
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Smart Open Data
Josef Fryml, České centrum pro vědu a společnost
Možnosti využití geografickej platformy Google v oblasti marketingu a propagácie
Jaroslav Piroh, Skeyemap s.r.o.
Projekt SDI4Apps
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:30 - 16:00 Přestávka
16:00 - 17:00 Workshop

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice
Petr Kubíček, Masarykova univerzita
Má normalizované hodnocení vyhledávacích služeb podle INSPIRE vypovídací hodnotu?
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference

Abstrakty příspěvků