Informace pro přednášející

Prezentace
Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku na e-mail inspire@cenia.cz nejpozději do 29. 1. 2018. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat do 31. 1. 2018.
Šablona pro zasílání abstraktů

Postery
Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a popis Vašeho posteru na e-mail inspire@cenia.cz nejpozději do 29. 1. 2018. O přijetí Vašeho posteru Vás budeme informovat do 31. 1. 2018.

Důležité termíny
Přihlašování příspěvků do 29. 1. 2018.
Vyrozumění o přijetí příspěvků do 31. 1. 2018.
Zveřejnění předběžného programu 2. 2. 2018.
Zaslání finálních prezentací do 25. 2. 2018.

Rozměry posteru
800 x 1000 mm

Česky