Kontakty

Organizátor
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
tel.: + 420 267 225 322
e-mail: inspire@cenia.cz
http://www.cenia.cz

Spoluorganizátor
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. L'. Štúra 1, 812 35, Bratislava
tel.: +421 2 5956 1111
http://www.minzp.sk/

Fakturace, registrace
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Kateřina Horáková
tel.: +420 267 125 214
e-mail: katerina.horakova@cenia.cz

Česky