O konferencii 2009

Ve dnech 24. a 25.11.2009 již podruhé proběhla ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích konference INSPIRUJME SE… tentokrát s podtitulem „spoluprací", kterou opět pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Konference se v letošním roce účastnilo více než 100 zástupců z řad úřadů nebo organizací státní správy, územních samospráv, firem podnikajících v oblasti GIS, profesních organizací a studentů.
Po loňské zkušenosti, že témat k diskuzi je nepříliš mnoho, jsme se rozhodli, že letošní konferenci prodloužíme i do druhého dne. První den se nesl ve znamení spolupráce v jednotlivých částech INSPIRE. Prvním blokem byla spolupráce s uživateli při zpřístupňování dat. Ve druhé části se sešli zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a České asociace pro geoinformace, kteří představili rozdělení rolí v rámci koordinace národní geoinformační infrastruktury. Po obědě byly představeny iniciativy přímo navazující na INSPIRE, kterými jsou SEIS a GMES, projekty související s INSPIRE a aktuální stav INSPIRE v Evropě. Na konci celého dne se účastníci sešli na závěrečném koktejlu, kde na všechny opět čekalo malé překvapení, kterým letos bylo Geoportské.
Druhý den ráno byly představeny přínosy INSPIRE netradičně mimo životní prostředí, pro které je INSPIRE primárně určen. V dalším bloku byly podrobně představeny implementační pravidla INSPIRE s detailnějším popisem síťových služeb. Po obědě následoval poslední blok konference, který byl pojat jako poradna pro jednotlivé problematiky INSPIRE, v jeho úplném závěru byl prezentován aktuální stav a nejbližší budoucnost INSPIRE v České republice.

Česky