O konferencii 2012

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2012 proběhla v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích již pátá národní konference o INSPIRE s názvem Inspirujme se... efektivitou. Pro pátý ročník konference spojil organizátor CENIA, česká informační agentura životního prostředí síly se svým slovenským protějškem Slovenskou agenturou životného prostredia (SAŽP) a konference byla uspořádána poprvé jako česko-slovenská a mezinárodní. Akci oficiálně zaštítili státní tajemníci ministerstev životního prostředí obou zemí. Nad očekávání organizátorů lze letošní ročník označit za velmi úspěšný. Konference se zúčastnilo 110 osob, z toho 49 účastníků přijelo ze Slovenska! Počet českých a slovenských prezentujících byl téměř vyrovnaný.
Hlavnímu programu konference předcházel seminář k evropskému projektu s názvem "SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí" zaměřený na malé a střední firmy podnikající v oblasti GIS. Přes 50 osob z ČR i Slovenska bylo informováno o smeSpire projektu jako takovém, o jeho plánovaných výstupech.
Hlavní program konference byl zahájen 27.11.2012 ve 13h úvodními slovy obou organizátorů, konkrétně ředitele CENIA Vladimíra Fanty a generální ředitelky SAŽP Dagmar Rajčanové. Následovali náměstek ministra životního prostředí, státní tajemník Libor Ježek, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře a předsedkyně Úradu geodézie, kartografie a katastra Mária Frindrichová. Zahájení uzavřela krátká prezentace generálního partnera konference, firmy Help Service Remote Sensing.
Po zahájení pokračovala konference sekcemi zaměřenými na jednotlivé části INSPIRE, tedy na plánované politiky a strategie, na příklady aplikací a praktických implementací podle Směrnice INSPIRE, na představení některých povinných subjektů a nakonec na povinnosti a výzvy pro rok 2013. Nechyběly ani prezentace zástupců profesních sdružení pro geoinformatiky - české CAGI (Česká asociace pro geoinformaci) a slovenské SAGI (Slovenská asociace pro geoinformaci). Pravidelnými přednášejícími hosty na konferenci jsou také studenti a lektoři Masarykovy univerzity, kteří v rámci projektu "Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data" představili již třetí set kurzů z cyklu Možnosti internetového vzdělávání v oblasti Směrnice INSPIRE.

Česky