O konferencii 2013

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 proběhla v prostorách hotelu Tatra v Bratislavě již druhá česko-slovenská konference s názvem Inspirujme se…otevřeností. Opět se díky spolupráci CENIA, české informační agentury životního prostředí a Slovenské agentúry životného prostredia a záštitě obou ministerstev životního prostředí podařilo uspořádat akci, která i po téměř sedmi letech běhu Směrnice INSPIRE v Evropě, přilákala velký počet zájemců. Pokud loňský ročník s více než 110 účastníky byl označován za velmi úspěšný, je nutné letošní ročník označit za rekordní, protože 183 diváků konference Inspirujme se…nezažila za celých 6 let svého trvání. Lze se jen dohadovat, zda to byl výsledek propagační kampaně obou organizátorů, zajímavý a pečlivě připravený program, nebo nové místo konání - poprvé na Slovensku. K uspořádání akce přispěli 4 partneři konference: generální partner akce firma G-BASE s.r.o., a další tři partneři: firmy T-MAPY s.r.o., HELP SERVICE REMOTE SEINSING s.r.o. a Zymestic Solutions s.r.o., kterým patří poděkování.
Konferenci zahájili zástupci organizátorů ředitel Centra environmentalistiky a informatiky Slovenské agentury životného prostredia Marek Žiačik a ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí, Vladimír Fanta; zástupci ministerstev životního prostředí obou zemí – za SR státní tajemník Vojtěch Ferenc, za ČR náměstek ministra státní tajemník Libor Ježek. K hlavním řečníkům byl přizván také místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel. Omluvenou předsedkyni Ústavu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zastoupila v úvodní řeči Katarína Leitmanová. Účastníky konference přivítal i generální sponzor Vladimír Stromček za firmu G-BASE s.r.o.
Během dvou dnů v šesti sekcích měli posluchači možnost shlédnout téměř třicet pět prezentací z oblasti problematiky otevřených dat, dostupnosti dat, příkladů implementace INSPIRE, mezinárodních projektů nebo právě probíhajících aktivit v politikách prostorových dat a vzdělávání v geoinformatice. Mezi prezentujícími vystoupili i dva zástupci evropských institucí s významnou rolí v celém procesu INSPIRE – hned první den osobně pan Vlado Cetl z Evropského výzkumného centra; program druhého dne pak zahájila on-line přenášená prezentace Darji Lihteneger z Evropské agentury životního prostředí. Samozřejmě zbyl i prostor pro již tradiční seminář Geotýmu Masarykovy univerzity Brno – Možnosti vzdělávání v INSPIRE, který pak spolu se seminářem projektu smeSpire konferenci uzavíral.
Závěrečný seminář projektu smeSpire, zaměřený na malé a střední firmy podnikající v oblasti geo-ICT, měl za cíl představit výstupy projektu po dalším roce jeho trvání. Seminář uvedla prezentace některých výsledků z finální zprávy o vlivu INSPIRE na obchodní aktivity malých a středních firem ve srovnání s ostatními zeměmi. Bylo představeno např., jak velké (nebo spíše malé) jsou tyto firmy, kdo jsou jejich hlavní zákazníci, a kde vidí firmy slabé a silné stránky INSPIRE. Následovala on line prezentace přímo ze stránek projektu: databáze firem, výukové materiály, možnosti školení a práce s best practice kalatogem (i s ukázkou jednoho záznamu). I přesto, že se jednalo o poslední hodiny celé konference, byla účast na semináři hojná, zájem projevily nejen soukromé firmy, ale i agentury státní správy běžně se zapojující do evropských projektů a hledající pro ně partnery. I takové agentury se svými příklady dobrých řešení se mohou stát součástí projektové databáze, tak jako jsou v této databázi zařazeny CENIA i SAŽP.
Letošní ročník konference je důkazem, že i po sedmi letech je INSPIRE stále tématem. V roce 2014 tedy opět v Praze!

Česky