O konferencii 2014

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentura životného prostredia si vás dovolují pozvat na 3. ročník  česko-slovenské konference Inspirujme se… Rok 2014 je pro Směrnici INSPIRE rokem hodnocení, tedy rokem, kdy Evropská komise vyhodnocuje, chtělo by se říct úspěchy nebo neúspěchy implementace Směrnice INSPIRE, správněji však výsledky implementace. K takovému hodnocení dochází u každé směrnice 7 let po jejím vstupu v platnost. Ano, a už je 6 let od momentu, kdy se ze Směrnice stala část jednoho českého zákona a 5 let, kdy vznikl jeden nový zákon slovenský. Rozhodli jsme se tedy, že i my budeme spolu s Vámi na letošním Inspirujme se… hodnotit. Tedy Inspirujme se …hodnocením.

Vnímáte INSPIRE jako významný milník? Rozdělujete svoje pracovní zkušenosti  a dobu „před INSPIRE“ a „s INSPIRE“? Myslíte si, že se někdy na této konferenci budeme bavit i o době „po INSPIRE“? Máte díky INSPIRE novou práci? Nebo jste o ni kvůli INSPIRE přišli? Otevřely se vám nebo vaší firmě díky INSPIRE nové možnosti? Jak posledních 7 let hodnotíte? Přijďte nebo přijeďte se svým hodnocením 25. a 26. 11. 2014 do Floretu v Průhonicích, ať jste povinný poskytovatel zahlcený požadavky, uživatel nadšený dostupností dat, které INSPIRE jistě pomohl, nebo firma nabízející nástroje, které celý INSPIRE oběma stranám usnadňují.

Těšíme se na setkání s vámi!

INSPIRE tým CENIA a SAŽP

Česky