Program

Úterý 27. 2. 2018 

09:00–14:00 Registrace

09:00–10:00 3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE 

Projekt ATTRACTIVE DANUBE: územní atraktivita a její indikátory
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Pojem územní atraktivity v podunajském regionu
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

10:00–10:30 Přestávka

10:30–12:00 3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE 

Národní platforma pro monitoring atraktivity území
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

další prezentace budou doplněny

12:00–13:00 Oběd

13:00–13:20 Zahájení konference Inspirujme se... městy a regiony
Zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
Zástupce Ministerstva životného prostredia SR

13:20–14:30 Blok prezentací I.

14:30–15:00 Přestávka

15:00–16:30 Blok prezentací II.

16:30–17:00 Přestávka

17:00–18:30 Blok prezentací III.

18:30  Závěr prvního dne konference, slosování dotazníků.
Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne u registrace. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování. 

18:45–23:00 Společenský večer

Středa 28. 2. 2018  

08:30–10:00 Registrace

09:30–11:00 Blok prezentací IV.

11:00–11:30 Přestávka

11:30–13:00 Blok prezentací V.

13:00–14:00 Oběd

14:00–15:30 Blok prezentací VI.

15:30–16:00 Přestávka

16:00–17:30 Blok prezentací VII.

17:30  Závěr konference, slosování dotazníků.Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne u registrace. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování. 

Změna programu vyhrazena

 

Česky