Konference Inspirujme se...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vás zvou na desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony.

Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace.

Rozhodování založené na datech by mělo být již standardem na všech úrovních veřejné správy. Data, zpracovaná do formy indikátorů,  umožňují  sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají nejen vlastní, ale též data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je  data otevřeně  publikovat, udržovat aktuální a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.

Udržitelný rozvoj území je průřezovým principem, jehož uplatňování je zásadní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy. České i slovenské obce a regiony se mohou pochlubit zajímavými příklady využití inovativních technologií při získávání a využívání dat, stejně jako při řízení každodenního života měst. Využívají data a technologie též k lepší komunikaci s občany a uplatňování participativního přístupu k řízení. Výměna zkušeností i otevřená diskuse nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení je jedním z hlavních cílů konference.

Nejde však jen o pohled z měst a regionů. Za uplynulých deset let jsme pod hlavičkou  INSPIRE vybudovali v ČR i SR stabilní infrastrukturu. Publikujeme data, provozujeme portály, s využitím dat informujeme a zapojujeme veřejnost do dění. Data veřejnosti dále otvíráme. Rozvíjíme již fungující eGovernment. A zde už nemluvíme jen o regionech a obcích, ale obecně o veřejné správě, kde je, jak věříme, situace stále lepší.

Neméně důležitým cílem konference je poskytnout i dostatek prostoru povinným poskytovatelům, jejich prezentacím dosavadních výsledků harmonizace, práce s datovými modely INSPIRE a evropského environmentálního reportingu, nových technických řešení nebo inovativních přístupů k tomu, co se již zdálo být vyřešeno. V tomto směru nabízíme prostor i zástupcům soukromého sektoru.

V rámci doprovodného programu proběhne seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE.

Přijďte se s námi o vaše zkušenosti podělit a inspirovat tím někoho dalšího.

Na shledanou 27. a 28. 2. 2018 ve Floretu.

Těšíme se na vás!

Organizační tým CENIA a MŽP SR

Česky